Materials

POWERPOINT (ENGLISH)

POWERPOINT (DANISH)

BROCHURE - TECH (english)

BROCHURE (ENGLISH)

BROCHURE - TECH (danish)

BROCHURE (DANISH)

BROCHURE - MEGAPROJECT (ENGLISH)

BROCHURE - MEGAPROJECT (ENGLISH)

BROCHURE - MEGAPROJECT (DANISH)

BROCHURE - MEGAPROJECT (DANISH)

FACT SHEET ABOUT TECH (English)

FACT SHEET ABOUT TECH (Danish)

FACT SHEET ABOUT DENMARKS DIGITAL UNIVERSITY (english)

FACT SHEET ABOUT DENMARKS DIGITAL UNIVERSITY (danish)